xargs

ndërtuar dhe ekzekutuar linjat komanduese të dhëna standarde

kopje
6
0
find /etc -name "*.conf" | xargs ls –l

8 vite, 8 muaj ago john2 0 | detajet |