xargs

ndërtuar dhe ekzekutuar linjat komanduese të dhëna standarde

kopje
11
0
echo 1 2 3 4 | xargs echo

8 vite, 8 muaj ago john2 0 | detajet |