xargs

ndërtuar dhe ekzekutuar linjat komanduese të dhëna standarde

kopje
34
0
xargs -I '{}' mv dir1/'{}' dir2/'{}'

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |