xargs

ndërtuar dhe ekzekutuar linjat komanduese të dhëna standarde

kopje
10
0
find . -name "*.foo" -print0 | xargs -0 grep bar

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |