xargs

ndërtuar dhe ekzekutuar linjat komanduese të dhëna standarde

kopje
5
0
find /path -type f -print0 | xargs -0 rm

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |