xargs

ndërtuar dhe ekzekutuar linjat komanduese të dhëna standarde

kopje
4
0
find . -maxdepth 1 -type d -print | xargs echo Directories:

8 vite, 8 muaj ago john2 0 | detajet |