wordexp

kryejë zgjerimin e fjalës si një POSIX-shell

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL