whereis

gjetur binar, burimi, dhe fotografi manual faqes për një komandë

kopje
0
0
whereis -u -M /usr/man/man1 -S /usr/src -f *

burim | detajet |