wc

print newline fjalë,, dhe akuza bajt për çdo fotografi

kopje
4
0
wc -m myfile.txt

detajet |

Opcionet: