wc

print newline fjalë,, dhe akuza bajt për çdo fotografi

kopje
7
0
wc -cw myfile.txt

detajet |

Opcionet: