wc

print newline fjalë,, dhe akuza bajt për çdo fotografi

kopje
3
0
wc -cw myfile.txt

detajet |

Opcionet: