wc

print newline fjalë,, dhe akuza bajt për çdo fotografi

kopje
22
1
ls -l | wc -l

detajet |

Opcionet: