watch

ekzekutuar një program në mënyrë periodike, duke treguar Fullscreen prodhimit

kopje
2
0
watch uname -r

burim | detajet |