watch

ekzekutuar një program në mënyrë periodike, duke treguar Fullscreen prodhimit

kopje
1
0
watch -n 60 from

burim | detajet |

Opcionet: