watch

ekzekutuar një program në mënyrë periodike, duke treguar Fullscreen prodhimit

kopje
0
0
watch -n 10 sleep 1

burim | detajet |

Opcionet: