watch

ekzekutuar një program në mënyrë periodike, duke treguar Fullscreen prodhimit

kopje
0
0
watch echo $$

burim | detajet |