watch

ekzekutuar një program në mënyrë periodike, duke treguar Fullscreen prodhimit

kopje
4
0
watch -d 'ls -l | fgrep joe'

burim | detajet |

Opcionet:

  • watch -d, watch --differences
    -D, - dallimet [=] ndryshimet kumulative Highlight mes përditësime (mjetet kumulative theksuar është kumulative)