watch

ekzekutuar një program në mënyrë periodike, duke treguar Fullscreen prodhimit

kopje
4
0
watch -d 'ls -l | fgrep joe'

burim | detajet |

kopje
0
0
watch echo $$

burim | detajet |

kopje
1
0
watch -n 60 from

burim | detajet |

kopje
1
0
watch -d ls -l

burim | detajet |

kopje
0
0
watch -n 10 sleep 1

burim | detajet |

kopje
0
0
watch echo "'"'$$'"'"

burim | detajet |

kopje
2
0
watch uname -r

burim | detajet |

kopje
0
0
watch echo '$$'

burim | detajet |