w3m

një teksti bazë Web shfletues dhe pager

kopje
0
0
cat foo.html | w3m -dump -T text/html >foo.txt

burim | detajet |

kopje
0
0
cat foo.html | w3m -T text/html

burim | detajet |