vi

Vi përmirësuar, një editor teksti programmers

kopje
6
0
:w !sudo tee %

7 vite ago MikeJudge 4 |