vi

Vi përmirësuar, një editor teksti programmers

kopje
6
0
:w !sudo tee %

6 vite, 10 muaj ago MikeJudge 4 |