mehdi gol

kopje
5
0
cal `date +"%m"` `date +"%Y"`

5 vite, 11 muaj ago mehdi gol 0 |

kopje
1
-1
tput reset

5 vite, 11 muaj ago mehdi gol 0 |

kopje
0
0
xterm -bg black -fg white top

5 vite, 11 muaj ago mehdi gol 0 |

kopje
5
0
xterm -bg red -fg white top

5 vite, 11 muaj ago mehdi gol 0 |

kopje
15
0
xterm -bg red -fg blue top

5 vite, 11 muaj ago mehdi gol 0 |