MikeJudge

kopje
6
0
tcpdump -i eth0 -n -s 16384 port 53 -XX

8 vite, 8 muaj ago MikeJudge 4 | detajet |

kopje
0
0
find home -depth -print | bsdcpio -pdamuv /export2/

8 vite, 8 muaj ago MikeJudge 4 | detajet |

kopje
3
0
ssh -L3389:10.100.22.1:3389 jumpbox

8 vite, 8 muaj ago MikeJudge 4 | detajet |

kopje
11
0
xmllint --format --recover myfile.xml

8 vite, 8 muaj ago MikeJudge 4 | detajet |

kopje
3
2
openssl s_client -msg -debug -connect 127.0.0.1:443

7 vite, 4 muaj ago MikeJudge 4 |

kopje
16
1
openssl s_client -showcerts -connect 127.0.0.1:443

7 vite, 4 muaj ago MikeJudge 4 |

kopje
8
1
git branch -D mybranch

6 vite, 11 muaj ago MikeJudge 4 |

kopje
6
0
:w !sudo tee %

6 vite, 9 muaj ago MikeJudge 4 |