updatedb

rinovuar një bazë të dhënash për mlocate

kopje
5
0
updatedb -l 0 -o

burim | detajet |