update-rc.d

instaluar dhe hequr lidhjet e Sistemit-V style init script

kopje
0
0
update-rc.d foobar stop 20 2 3 4 5 .

burim | detajet |