update-rc.d

instaluar dhe hequr lidhjet e Sistemit-V style init script

kopje
13
0
update-rc.d foobar start 20 2 3 4 5 . stop 20 0 1 6 .

burim | detajet |