update-rc.d

instaluar dhe hequr lidhjet e Sistemit-V style init script

kopje
23
0
update-rc.d foobar remove

burim | detajet |

kopje
13
0
update-rc.d foobar start 20 2 3 4 5 . stop 20 0 1 6 .

burim | detajet |

kopje
3
0
update-rc.d script_depends_on_svc20 defaults 21 19

burim | detajet |

kopje
7
0
update-rc.d foobar defaults

burim | detajet |

kopje
0
0
update-rc.d foobar stop 20 2 3 4 5 .

burim | detajet |

kopje
5
0
update-rc.d script_for_A defaults 80 20

burim | detajet |

kopje
5
0
update-rc.d script_for_B defaults 90 10

burim | detajet |

kopje
4
0
update-rc.d -f foobar remove

burim | detajet |

kopje
9
0
update-rc.d foobar start 30 2 3 4 5 . stop 70 0 1 6 .

burim | detajet |

kopje
2
0
update-rc.d top_level_app defaults 98 02

burim | detajet |

kopje
6
0
update-rc.d foobar start 45 S . stop 31 0 6 .

burim | detajet |

kopje
0
0
update-rc.d foobar stop 45 S .

burim | detajet |