update-fonts-dir

përpilojnë fotografi fonts.scale

kopje
0
0
update-fonts-dir 75dpi

burim | detajet |

kopje
0
0
'update-fonts-dir /usr/lib/X11/fonts/75dpi'

burim | detajet |

kopje
0
0
'update-fonts-dir /usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi'

burim | detajet |