update-fonts-alias

përpilojnë fonts.alias fotografi

kopje
1
0
'update-fonts-alias /usr/lib/X11/fonts/75dpi'

burim | detajet |