update-fonts-alias

përpilojnë fonts.alias fotografi

kopje
3
0
update-fonts-alias 75dpi

burim | detajet |

kopje
1
0
'update-fonts-alias /usr/lib/X11/fonts/75dpi'

burim | detajet |

kopje
1
0
'update-fonts-alias /usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi'

burim | detajet |