update-alternatives

mbajnë lidhje simbolike përcaktimin e komandave e albumit

kopje
3
0
update-alternatives --config vi

burim | detajet |

kopje
1
0
update-alternatives --display vi

burim | detajet |

kopje
2
0
update-alternatives --query editor

burim | detajet |

kopje
0
0
update-alternatives --auto vi

burim | detajet |

kopje
0
0
yes '' | update-alternatives --force --all.

burim | detajet |