unzip

, lista e testit dhe ekstrakt fotografi ngjeshur në një arkiv ZIP

kopje
27
0
unzip -uo sources

burim | detajet |

kopje
15
0
unzip -l--q file.zip

burim | detajet |

kopje
1
0
unzip -l-q file.zip

burim | detajet |

kopje
5
0
unzip -fo sources

burim | detajet |

kopje
4
0
unzip --q[other options] zipfile

burim | detajet |

kopje
2
0
unzip -v

burim | detajet |

kopje
3
0
unzip ---qt zipfile

burim | detajet |

kopje
2
0
unzip -ql file.zip

burim | detajet |

kopje
2
0
unzip -l file.zip

burim | detajet |

kopje
0
0
unzip -tq letters

burim | detajet |

kopje
2
0
unzip -ca letters \*.tex | more

burim | detajet |

kopje
2
0
unzip -aaCL source.zip "*.[fch]" makefile -d /tmp

burim | detajet |

kopje
1
0
unzip source.zip "*.[fch]" Makefile -d /tmp

burim | detajet |

kopje
6
0
unzip -tq \*.zip

burim | detajet |

kopje
1
0
unzip letters

burim | detajet |

kopje
1
0
unzip -C source.zip "*.[fch]" makefile -d /tmp

burim | detajet |

kopje
0
0
unzip -t--q zipfile

burim | detajet |

kopje
2
0
unzip -j letters

burim | detajet |