unlinkat

hequr një hyrje directory lidhje me një përshkrues skedar directory

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL