unlink

fshirë një emër dhe ndoshta e file ai i referohet

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL