unexpand

convert hapësira të tabs

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL