uname

marrë emrin dhe informacion në lidhje me kernel aktuale

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL