ucs2any

gjenerojnë fonts BDF përmbajnë subsets e ISO 10646-1 codepoints

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL