tunelp

vendosur parametra të ndryshëm për pajisjen lp

  Usage: tunelp <device> [ -i <IRQ> | -t <TIME> | -c <CHARS> | -w <WAIT> | 
     -a [on|off] | -o [on|off] | -C [on|off] | -q [on|off] | -s | 
     -T [on|off] ]