tune2fs

të rregulluar parametrat akordueshëm filesystem në ext2/ext3/ext4 File system

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL