truncate

shkurtoj një fotografi tek një gjatësi të caktuar

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL