tr

përktheni ose fshini karaktere

kopje
58
16
tr -d '\0'

detajet |

Opcionet: