tr

përktheni ose fshini karaktere

kopje
168
36
tr '[:lower:]' '[:upper:]'

detajet |

kopje
64
12
tr abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

detajet |

kopje
86
21
tr -cs '[:alnum:]' '[\n*]'

detajet |

kopje
81
15
tr -d axM

detajet |

kopje
75
11
tr a-z A-Z

detajet |

kopje
70
29
tr -cs '[:alnum:]' '[\n*]'

detajet |

kopje
116
40
tr -s '\n'

detajet |

kopje
58
16
tr -d '\0'

detajet |

kopje
41
12
tr -d -- -axM

detajet |

kopje
47
11
tr -d axM-

detajet |

kopje
34
6
tr -d '[=-=]axM'

detajet |