tput

inicializoj një terminal apo database query terminfo

kopje
13
0
tput cols

burim | detajet |

kopje
4
0
tput cup 23 4

burim | detajet |

kopje
2
0
tput cup 0 0

burim | detajet |

kopje
1
0
tput init

burim | detajet |

kopje
1
0
tput longname

burim | detajet |

kopje
1
0
tput -T450 lines and tput -T2621 xmc)

burim | detajet |

kopje
1
-1
tput reset

6 vite, 6 muaj ago mehdi gol 0 |

kopje
1
0
tput -S <<!

burim | detajet |

kopje
1
0
bold=`tput smso` offbold=`tput rmso`

burim | detajet |

kopje
0
0
tput -T450 cols

burim | detajet |

kopje
0
0
tput -T5620 reset

burim | detajet |

kopje
0
0
tput hc

burim | detajet |

kopje
0
0
tput clear

burim | detajet |

kopje
0
0
tput -V

burim | detajet |

kopje
0
0
tput -S <<

burim | detajet |