touch

ndryshimi timestamps fotografi

kopje
8
0
touch -t 11261234 myfile.txt

detajet |

Opcionet:

  • touch -ttouch
    Stamp përdorimin [[CC] YY] MMDDhhmm [. Ss] në vend të kohën e tanishme