tnameserv

tnameserv Ky dokument diskuton përdorimin e Shërbimit IDL Emërtimi Java rastit, tnameserv. Java IDL gjithashtu përfshin Kërkesa Object Daemon broker (ORBD). ORBD është një proces daemon që përmban një shërbim bootstrap, një shërbim Emërtimi rastit, një shërbim vazhdueshme Emërtimin, dhe një Menaxher Server. Tutorials IDL Java gjitha përdorin ORBD, megjithatë, ju mund të zëvendësojnë tnameserv për orbd në asnjë nga shembujt që përdorin një shërbim Emërtimi rastit. Për dokumentacionin në mjet orbd, lidhje në faqen e saj burrë apo IDL Java Shërbimit Emërtimi përfshira me ORBD temë @ http://java.sun.com/javase/6/docs/technotes/guides/idl/jidlNaming.html. Temat në këtë seksion janë: o Shërbimi Java Emërtimi IDL kalimtare o Fillimi i Shërbimit IDL Naming Java kalimtare o Ndalimi i IDL Shërbimi Java rastit Emërtimi Shembull Klienti o: Shtimi i objekteve të Klientit Hapësira Shembull o: Browsing Hapësira

kopje
1
0
tnameserv -ORBInitialPort nameserverport&

burim | detajet |