timeout

drejtuar një komandë me një afat kohor

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL