terminfo

terminali aftësinë bazës së të dhënave

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL