term

Konventat për emërtimin lloje terminalit

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL