tee

dublikuar përmbajtjen tub

kopje
1
0
ifconfig | tee OutputFile.txt

8 vite, 8 muaj ago john 0 | detajet |