tee

dublikuar përmbajtjen tub

kopje
4
0
ls | tee file1.txt file2.txt file3.txt

8 vite, 9 muaj ago john 0 | detajet |