tee

dublikuar përmbajtjen tub

kopje
3
0
ls | tee file.txt

8 vite, 9 muaj ago john 0 | detajet |